साखर आयुक्तालय महाराष्ट्र,भारत, आपले स्वागत करीत आहेत.

 • mahotsav
 • covid
 • Banner1
 • Banner2

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग प्रामुख्याने मद्यार्कयुक्त /अंमली पदार्थांवर उत्पादन शुल्क जमा करण्याचे काम करतो. तसेच अशा मद्यार्कयुक्त पदार्थांवर नियंत्रण ठेवण्याचे कामकाज या विभागमार्फत केले जाते. सदरचा उद्देश हा मद्यार्कयुक्त पदार्थांची निर्मिती / वाहतुक / विक्री / बाळगणे / आयात / निर्यात / इत्यादीसाठी विविध अनुज्ञप्ती / परवाने मंजुर करुन साध्य करण्यात येते. तसेच गुन्हा अन्वेषण करून सक्त अंमलबजावणी व दक्षता राखली जाते

महत्वाच्या व्यक्ती

 • माननीय राज्यपालश्री. भगत सिंग कोश्यारी
  माननीय राज्यपाल
 • माननीय मुख्यमंत्रीश्री. एकनाथ शिंदे
  माननीय मुख्यमंत्री
 • माननीय उपमुख्यमंत्रीश्री. देवेंद्र फडणवीस
  माननीय उपमुख्यमंत्री
 • मा. मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क श्री. शंभूराज शिवाजीराव देसाई
  मा. मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क
 • मा. प्रधान सचिव, राज्य उत्पादन शुल्कश्रीमती वल्सा नायर सिंह
  मा. प्रधान सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क
 • मा. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्कश्री. के. बी. उमाप
  मा. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क