अद्ययावत बातम्या
मैदानी परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी (जवान-नि-वाहनचालक पदासाठी) News
मैदानी परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी (जवान पदासाठी) News
चपराशी पदाची अंतिम निवड यादी (‍यवतमाळ) News
चपराशी पदाची अंतिम निवड यादी (‍वाशिम) News
चपराशी पदाची अंतिम निवड यादी (‍ठाणे) News
चपराशी पदाची अंतिम निवड यादी (‍सिंधुदुर्ग) News
चपराशी पदाची अंतिम निवड यादी (‍सातारा) News
चपराशी पदाची अंतिम निवड यादी (‍सांगली) News
चपराशी पदाची अंतिम निवड यादी (‍रत्नागिरी) News
चपराशी पदाची अंतिम निवड यादी (‍परभणी) News
चपराशी पदाची अंतिम निवड यादी (‍नाशिक) News
चपराशी पदाची अंतिम निवड यादी (‍नांदेड) News
चपराशी पदाची अंतिम निवड यादी (‍नागपूर) News
चपराशी पदाची अंतिम निवड यादी (‍मुंबई उपनगर) News
चपराशी पदाची अंतिम निवड यादी (‍मुंबई शहर) News
चपराशी पदाची अंतिम निवड यादी (‍कोल्हापूर) News
चपराशी पदाची अंतिम निवड यादी (‍जळगाव) News
चपराशी पदाची अंतिम निवड यादी (‍हिंगोली) News
चपराशी पदाची अंतिम निवड यादी (गोंदिया) News
चपराशी पदाची अंतिम निवड यादी (गडचिरोली) News
चपराशी पदाची अंतिम निवड यादी (धुळे) News
चपराशी पदाची अंतिम निवड यादी (धाराशिव) News
चपराशी पदाची अंतिम निवड यादी (आयुक्त कार्यालय) News
चपराशी पदाची अंतिम निवड यादी (छत्रपती संभाजीनगर) News
चपराशी पदाची अंतिम निवड यादी (बुलढाणा) News
चपराशी पदाची अंतिम निवड यादी (भंडारा) News
चपराशी पदाची अंतिम निवड यादी (बीड) News
चपराशी पदाची अंतिम निवड यादी (अहमदनगर)
चपराशी पदाची अंतिम निवड यादी (अमरावती) News
लघुलेखन कौशल्य चाचणी परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी (लघुटंकलेखक पदासाठी) News
लघुलेखन कौशल्य चाचणी परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी (लघुलेखक नि.श्रे. पदासाठी) News
मैदानी परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी (जवान-नि-वाहनचालक पदासाठी) News
मैदानी परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी (जवान पदासाठी) News
राज्य उत्पादन शुल्क भवन उपहारगृह कंत्राट ई निविदा
गुणांचे समानीकरणाचे सूत्र व जाहिरात
गुणांचे समानीकरणाचे सूत्र
Exam Result Constable
Exam Result Steno (Lower Grade)
Exam Result Constable Cum Driver
Exam Result Peon
Exam Result Steno Typist
राज्य उत्पादन शुल्क विभागात विधी सल्लागार तसेच विधी अधिकारी गट 'अ' व गट 'ब' या पदासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी
राउशु विभागात कंत्राटी पध्दतीने विधी सल्लागार व विधी अधिकारी या पदांकरिता मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी Web- Site वर प्रसिध्द करणे.
जवान संवर्ग व चपराशी संवर्ग यांची प्रमाणित अनुकंपा उमेदवारांची प्रतिक्षासूची यादी
लिपिक टंकलेखक संवर्गाची सन 2023 ची अनुकंपा प्रतिक्षासूची
अनुकंपा तत्वावर चपराशी पदावर नियुक्तीबाबत
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरतीबाबत शुद्धीपत्रक
सन २०२३-२४ करीताचे अनुज्ञप्ती शुल्क
विधी सल्लागार व विधी अधिकारी (गट अ -ब ) कंत्राटी पदे मुलाखतीबाबत
विधी सल्लागार व विधी अधिकारी जाहिरात 2023
विधी सल्लागार व विधी अधिकारी कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या
Sample News News
सुपर मार्केट किंवा वॉक-इन-स्टोअरमध्ये कुलूपबंद कपाटामधून (Shelf in Shop) पद्धतीने वाईन ची विक्री करण्याची संकल्पना राबविणे. नियमात दुरुस्ती करण्याकरिता प्रारूप अधिसूचनेवर हरकती व सूचना मागविण्याबाबत
लिपिक संवर्गाची अनुकंपा प्रतिक्षा यादी प्रसिध्द करण्याबाबत
Jawan v chaprashi yanchi yadi prakashit karnebabat
Provisional service gradation list (Excise Sub Inspector)
लिपिक संवर्गीय कर्मचाऱ्याची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी दि.1.01.2021
लिपिक संवर्गीय कर्मचाऱ्याची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी दि.1.01.2021(STENO GRAD PROV 20210001)
लिपिक संवर्गीय कर्मचाऱ्याची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी दि.1.01.2021 (SR& NA& ACC GRD PRO 20210001)
लिपिक संवर्गीय कर्मचाऱ्याची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी दि.1.01.2021 (OS GRAD PROV 20210001)
लिपिक संवर्गीय कर्मचाऱ्याची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी दि.1.01.2021 ( CLERK MUMBAI GRAD PROV 20210001)
लिपिक संवर्गीय कर्मचाऱ्याची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी दि.1.01.2021 ( CLERK MUFSAL GRAD PROV 20210001)
लिपिक संवर्गीय कर्मचाऱ्याची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी दि.1.01.2021
Guidelines of dress code in govt offices for Govt/ Consultant/ Contract basis employee
The latest Excise levies and MRP rates in effect for the Financial Year 2020-2021
सन २०१९-२० च्या मळी हंगामातील उत्पादित मळीच्या परराज्यात / परदेशात निर्यातीवरील बंदी उठविण्याबाबत- दि.२९.०७.२०२०
Order for off consumption sale through FL-3 licences ( bar/ permit room)
Home delivery through FL-2, FLBR-2 and FLW-II licenses 11-05-2020.
प्रसिध्दीपत्रक - मद्य सेवन परवान्यावरील मद्य बाळगण्याची क्षमता व एकदिवसीय अनुज्ञप्तीबाबत व्हॉट्सॲपवर व्हायरल झालेल्या पोस्टबाबत
महाराष्ट्र दारुबंदी (सुधारणा) अध्यादेश, 2019 आणि त्याअनुषंगाने मद्य बाळगण्याविषयी मर्यादा निश्चित करण्याबाबत पारित करण्यात आलेले शासन आदेश व्यपगत झाल्याबाबत - दि.24.02.2020
प्रसिध्दीपत्रक - मद्य सेवन परवान्यावरील मद्य बाळगण्याची क्षमता व एकदिवसीय अनुज्ञप्तीबाबत व्हॉट्सॲपवर व्हायरल झालेल्या पोस्टबाबत
प्रसिध्दीपत्रक - मद्य सेवन परवान्यावरील मद्य बाळगण्याची क्षमता व एकदिवसीय अनुज्ञप्तीबाबत व्हॉट्सॲपवर व्हायरल झालेल्या पोस्टबाबत
प्रसिध्दीपत्रक - मद्य सेवन परवान्यावरील मद्य बाळगण्याची क्षमता व एकदिवसीय अनुज्ञप्तीबाबत व्हॉट्सॲपवर व्हायरल झालेल्या पोस्टबाबत
परिपत्रक - प्रसारमाध्यमांकडे विभागातील माहिती कारवाई इत्यादीबाबत मुलाखत देण्याबाबत, दि.26.02.2020
नुतनीकरण 2020-21 अधिसुचना - दि.31.01.2020
नुतनीकरण 2020-21 अधिसुचना - दि.31.01.2020
Revenue and Sales Information for Month November - 2019
Revenue & Sales Information for Month October - 2019
महाराष्ट्र अध्यादेश 2019, दि.18.09.2019 अन्वये महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम, 1949 मध्ये मद्य बाळगण्याची विहीत मर्यादा निशिचत करण्याबाबत - दि.18.09.2019 व दि.19.09.2019
लिपिक - टंकलेखक (मूफसल) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.0219 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी
लिपिक - टंकलेखक (बृहन्मुंबई) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.0219 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी
टिपण्णी सहाय्यक - वरिष्ठ लिपिक - लेखापाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.0219 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी
कार्यालय अधीक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.0219 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी
लघुलेखक (उ. श्रे.), लघुलेखक (नि. श्रे.), लघुटंकलेखक व टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.0219 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी
Revenue & Sales Information for Month Suptember - 2019
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील जवान पदाकरिता अनुकंपा प्रतिक्षासुची
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील चपराशी 'गट-ड' पदाकरिता अनुकंपा प्रतिक्षासुची
परिपत्रक - नमुना एफएल-३ अंतर्गत संलग्न (कम्पाझीट) अनुज्ञप्ती मंजुरीबाबत, दि.16.09.2019
परिपत्रक - नमुना I, पीएलएल, सीएल-१, बीआरएल (बिअर) व मायक्रोब्रुवरी मद्यार्क मद्य निर्माणीमध्ये करण्यात येणार अंतर्गत बदलास परवानगी देणेबाबत, दि.16.09.2019
परिपत्रक - अनुज्ञप्ती नमूना PLL, CL-१, BRL व I यांचे नुतनीकरण, दि.16.09.2019
परिपत्रक - अनुज्ञप्ती नमुना PLL, CL१, BRL व I अनुज्ञप्ती अंतर्गत क्षमतावाढ करण्याबाबत, दि.16.09.2019
Revenue & Sales Information for Month August - 2019
जुलै - 2019 साठी महसूल व विक्रीची माहिती
Revenue and Sales Information for Month Jun - 2019
Revenue & Sales Information for Month May - 2019
लिपिक - टंकलेखक (मूफसल) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.0219 रोजीची (दि.01.01.2018 ते दि.31.12.2018) तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता यादी
लिपिक - टंकलेखक (बृहन्मुंबई) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.0219 रोजीची (दि.01.01.2018 ते दि.31.12.2018) तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता यादी
लघुलेखक (उ. श्रे.), लघुलेखक (नि. श्रे.), लघुटंकलेखक व टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.0219 रोजीची (दि.01.01.2018 ते दि.31.12.2018) तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता यादी
टिपण्णी सहाय्यक वरिष्ठ लिपिक लेखापाल (मूफसल) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.0219 रोजीची (दि.01.01.2018 ते दि.31.12.2018) तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता यादी
कार्यालय अधीक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.0219 रोजीची (दि.01.01.2018 ते दि.31.12.2018) तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता यादी
Revenue & Sales Information for Month April - 2019
दुय्यम निरीक्षक संवर्गाची दि.01.01.2018 व दि.01.01.2019 रोजीची सर्वसमावेशक पंचावार्षिक तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अनुकंपा तत्वावर लिपिक-टंकलेखक पदाकरिता प्रतिक्षाधिन असलेल्या उमेदवाराची प्रमाणित प्रतिक्षासुची - दि.14/02/2019
Revenue and Sales Information 2018-19
माहे मे, 2019 अखेर बदलीस नियत असलेल्या पात्र दुय्यम निरीक्षकांची यादी व रिक्त पदांचा तपशील .
शुध्दीपत्रक - भारतीय अन्न सुरक्षा व प्रमाणक प्राधिकरण (FSSAI) यांच्या दि.१९ मार्च २०१८ रोजीच्या अधिसुचनेन्वये मद्यांच्या लेबलवर छापावयाच्या मजकुराबाबत.
परिपत्रक - भारतीय अन्न सुरक्षा व प्रमाणक प्राधिकरण (FSSAI) यांच्या दि.१९ मार्च २०१८ रोजीच्या अधिसुचनेन्वये मद्यांच्या लेबलवर छापावयाच्या मजकुराबाबत.
लिपिक-टंकलेखक (मुफसल) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१८ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी
लिपिक-टंकलेखक (बृहन्मुंबई) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१८ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी
लघुलेखक (उ. श्रे.) / लघुलेखक (नि. श्रे.) / लघुटंकलेखक व टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१८ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी.
टिपण्णी सहाय्यक वरिष्ठ लिपिक लेखापाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१८ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी
कार्यालय अधीक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१८ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील जवान व जवान-नि-वाहनचालक संवर्गाची प्रमाणित अनुकंपा प्रतिक्षासुची
दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क या पदाकरिता शिफारस केलेल्या उमेदवारांपैकी अपुर्ण कागदपत्रे असलेल्या उमेदवारांची यादी
Revenue and sales information of Financial Year 2017-18 and 20 16-17
शुध्दीपत्रक -श्री अरविंद सदाशिव डिगे,जवान आणि वाहनचालक यांच्या शैक्षणिक अर्हतेबाबत
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अनुकंपा तत्वावर लिपिक-टंकलेखक पदाकरिता प्रतिक्षाधीन असलेल्या उमेदवारांची प्रमाणित प्रतिक्षासुची
SI vacant post up to march 2018
SI DUE TRANSFER - 2018
CLERICAL VACANT POST
लिपिक-टंकलेखक (मुफसल) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01-01-2017 ची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी
लिपिक-टंकलेखक (बृहन्मुंबई) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01-01-2017 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी
लघुलेखक (उ. श्रे.) लघुलेखक (नि. श्रे.) लघुटंकलेखक व टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01-01-2017 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी
टिपण्णी सहाय्यक वरिष्ठ लिपिक लेखापाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01-01-2017 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी
कार्यालय अधीक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01.01.2017 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी
test
यादी 3 - नाताळ व नवीन वर्षानिमित्त विशेष कार्यक्रमासाठी तात्पुरती अनुज्ञप्ती मंजूरीची यादी
यादी 2 - नाताळ व नवीन वर्षानिमित्त विशेष कार्यक्रमासाठी तात्पुरती अनुज्ञप्ती मंजूरीची यादी.
नाताळ व नवीन वर्षानिमित्त विशेष कार्यक्रमासाठी तात्पुरती अनुज्ञप्ती मंजूरीची यादी.
जवान संवर्गीय दि 01-01-2016 ची अंतिम जेष्ठता यादी शुध्दीपत्रक
आयुक्त राज्य उत्पादन शुल्क महाराष्ट राज्य मुंबई कार्यालय यांची सामायिक अनुकंपा जवान उमेदवारांची प्रतिक्षासुची
परिपत्रक - जवान संवर्गीय दि 01.01.2016 ची अंतिम जेष्ठता यादी
जवान संवर्गीय दि 01-01-2016 ची अंतिम जेष्ठता यादी
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील ऑनलाइन सेवा इंग्रजी
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील ऑनलाइन सेवा अनिवार्य करणेसंदर्भात
शासकीय जमा लेखांकन प्रणाली (GRAS)
चपराशी गट-ड अनुकंपा नियुक्ती
जवान संवर्गीय कर्मचाऱ्यांची दि. 01.01.2016 रोजीची राज्यस्तरीय तात्पुरती सामाईक सेवाजेष्ठता यादी - परिपत्रक
जवान संवर्गीय कर्मचाऱ्यांची दि. 01.01.2016 रोजीची राज्यस्तरीय तात्पुरती सामाईक सेवाजेष्ठता यादी
अधिकारी / कर्मचारी यांचे सेवापूस्तके अद्यावत करण्याबाबत परिपत्रक
वैद्यकिय बिलाच्या प्रतिपुर्तीबाबत परिपत्रक
जवान अनुकंपा प्रतिक्षा सूची
अनुकंपा प्रतिक्षा यादी
test