अंमलबजावणी, गुन्हा अन्वेषण व तपास

क्रमांकदस्तऐवज नावदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 रात्र गस्त/ नाकाबंदी व अनुज्ञप्ती निरीक्षणाबाबत अंमलबजावणी, गुन्हा अन्वेषण व तपास 15-07-2016 1.36 Click here to Download PDF
2 मद्य भेसळ सुचना अंमलबजावणी, गुन्हा अन्वेषण व तपास 28-10-2015 0.19 Click here to Download PDF
3 इंटरनेट मद्यविक्री अंमलबजावणी, गुन्हा अन्वेषण व तपास 10-02-2015 0.20 Click here to Download PDF
4 गुन्हे तपास व न्यायालयीन कामकाज - घ्यावयाची दक्षता अंमलबजावणी, गुन्हा अन्वेषण व तपास 28-07-2014 1.77 Click here to Download PDF
5 कार्यक्षेत्र आणि प्रवास अंमलबजावणी, गुन्हा अन्वेषण व तपास 06-03-2004 4.35 Click here to Download PDF
123