देशी व विदेशी मद्य, बिअर आणि वाईन (उत्पादक घटक)

क्रमांकदस्तऐवज नावदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 एफएल-1 घटकांनी परराज्यातून व परदेशातून मद्य आयात करण्याबाबतचे परिपत्रक देशी व विदेशी मद्य, बिअर आणि वाईन (उत्पादक घटक) 08-01-2021 3.58 Click here to Download PDF
2 बिअर साठ्यावर पुन:प्रक्रिया/ पुन:लेबलिंग व पुन:उर्ध्वपतन करण्याबाबत देशी व विदेशी मद्य, बिअर आणि वाईन (उत्पादक घटक) 09-06-2016 0.05 Click here to Download PDF
3 राज्यातील देशी/ विदेशी मद्य व बिअर उत्पादकांची ब्रँडनिहाय व ट्रेडनिहाय माहिती सादर करण्याबाबत. देशी व विदेशी मद्य, बिअर आणि वाईन (उत्पादक घटक) 26-05-2016 0.57 Click here to Download PDF
4 काचेच्या बाटल्यांचा वापर देशी व विदेशी मद्य, बिअर आणि वाईन (उत्पादक घटक) 01-02-2016 0.08 Click here to Download PDF
5 काचेच्या बाटल्यांचा वापर- शासन निर्णय देशी व विदेशी मद्य, बिअर आणि वाईन (उत्पादक घटक) 11-01-2016 0.10 Click here to Download PDF
12345678910...