लेखा व लेखापरिक्षण

क्रमांकदस्तऐवज नावदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 वैद्यकिय बिलाच्या प्रतिपुर्तीबाबत परिपत्रक लेखा व लेखापरिक्षण 15-11-2016 0.75 Click here to Download PDF
2 ग्रास प्रणालीद्वारे शासन महसुली जमा करणेबाबत लेखा व लेखापरिक्षण 07-06-2016 0.11 Click here to Download PDF
3 समुह वैयक्तिक विमा योजना लेखा व लेखापरिक्षण 08-02-2016 0.08 Click here to Download PDF
4 वैद्यकीय देयके लेखा व लेखापरिक्षण 14-11-2015 0.49 Click here to Download PDF
5 लेखाविषयक माहीती पाठविण्याची विवरणपत्रे लेखा व लेखापरिक्षण 07-09-2015 0.13 Click here to Download PDF
12