प्रशासन व आस्थापना

क्रमांकदस्तऐवज नावदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 जवान संवर्गीय कर्मचाऱ्यांची दि. 01.01.2016 रोजीची राज्यस्तरीय तात्पुरती सामाईक सेवाजेष्ठता यादी - परिपत्रक प्रशासन व आस्थापना 02-06-2017 7.02 Click here to Download PDF
2 जवान संवर्गीय कर्मचाऱ्यांची दि. 01.01.2016 रोजीची राज्यस्तरीय तात्पुरती सामाईक सेवाजेष्ठता यादी प्रशासन व आस्थापना 02-06-2017 0.52 Click here to Download PDF
3 अनुकंपा प्रतिक्षा यादी प्रशासन व आस्थापना 17-10-2016 0.40 Click here to Download PDF
4 कार्यालयीन उपस्थितीबाबत प्रशासन व आस्थापना 12-05-2016 0.08 Click here to Download PDF
5 रजा मंजूरीबाबत प्रशासन व आस्थापना 02-02-2016 0.23 Click here to Download PDF
1234