प्रशासन व आस्थापना

क्रमांकदस्तऐवज नावदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 7-10-20 स्थायित्व व कालबध्द प्रशासन व आस्थापना 14-11-2022 0.35 Click here to Download PDF
2 अनुकंपा जवान नियुक्ती आदेश DT.27.4.2022 प्रशासन व आस्थापना 14-11-2022 1.42 Click here to Download PDF
3 अनुकंपा जवान नियुक्ती आदेश दि. 23-07-2021 प्रशासन व आस्थापना 14-11-2022 0.26 Click here to Download PDF
4 अनुकंपा नियुक्ती आदेश दि.24.08.2017 प्रशासन व आस्थापना 14-11-2022 4.23 Click here to Download PDF
5 अनुकंपा सुधारित आदेश दि.27.4.2022 प्रशासन व आस्थापना 14-11-2022 1.58 Click here to Download PDF
12345678910...