सांख्यीकी व संगणकीकरण

क्रमांकदस्तऐवज नावदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील ऑनलाइन सेवा अनिवार्य करणेसंदर्भात सांख्यीकी व संगणकीकरण 11-10-2017 0.52 Click here to Download PDF