सांख्यीकी व संगणकीकरण

क्रमांकदस्तऐवज नावदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 Thorough Transport Pass सांख्यीकी व संगणकीकरण 06-04-2022 2.83 Click here to Download PDF
2 सेवा ऑनलाईन करून कालावधी निश्चित करणेबाबत सांख्यीकी व संगणकीकरण 30-10-2017 1.21 Click here to Download PDF
3 राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील ऑनलाइन सेवा अनिवार्य करणेसंदर्भात सांख्यीकी व संगणकीकरण 11-10-2017 0.52 Click here to Download PDF