संपर्क महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क
महाराष्ट्र शासन
भारत सरकार

उत्पादन शुल्क आणि शुल्क रचना

क्रमांक दस्तऐवज नाव वर्ष आकार (MB) डाऊनलोड
1 नवीनतम ईडी आणि एमआरपी फॉर्मूला 2020 - 21 0.22 Click here to Download PDF
2 उत्पादन शुल्क आणि शुल्क रचना   2.65 Click here to Download PDF