इज ऑफ डुईंग बिजनेस

क्रमांक दस्तऐवज नाव दिनांक आकार (MB) डाऊनलोड
1 सेवा ऑनलाईन करून कालावधी निश्चित करणेबाबत 30-10-2017 1.21 Click here to Download PDF
2 राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील ऑनलाइन सेवा अनिवार्य करणेसंदर्भात 11-10-2017 0.52 Click here to Download PDF
3 Right to Service 2015-State Excise Department 06-03-2019 0.32 Click here to Download PDF