चंद्रपूर

. क्र

कार्यक्षेत्र

पदनाम

मुख्यालय

कार्यक्षेत्र

        1

निरिक्षक, चंद्रपूर

चंद्रपूर

रामनगर पोलीस स्टेशन समोरील डाव्या भागाकडील वरोरा नाका ते वडगांव वार्ड पर्यंतचा भाग, चंद्रपूर शहरातील बंगाली कॅम्प, तुकूम व चंद्रपूर तालुक्यातील ग्रामीण भाग

 

दुय्यम निरिक्षक, चंद्रपूर शहर

चंद्रपूर

रामनगर पोलीस स्टेशन समोरील डाव्या भागाकडील वरोरा नाका ते वडगांव वार्ड पर्यंतचा भाग

 

दुय्यम निरिक्षक, चंद्रपूर ग्रामिण

चंद्रपूर

चंद्रपूर शहरातील बंगाली कॅम्प, तुकूम व चंद्रपूर तालुक्यातील ग्रामीण भाग

        2

निरिक्षक राजूरा

राजूरा

बल्लारपूर, पोंभुर्णी , मूल, राजूरा, कोरपना, जिवती, गोंडपिंपरी

 

दुय्यम निरिक्षक, मूल

मूल

बल्लारपूर, पोंभुर्णी , मूल तालुके

 

दुय्यम निरिक्षक, राजुरा

राजूरा

राजूरा, कोरपना, जिवती, गोंडपिंपरी

तालुके

        3

निरिक्षक, वरोरा

वरोरा

ब्रम्‍हपुरी, नागभिड,  सिन्देवाही, सावली, वरोरा, भद्रावती, चिमूर तालुके

 

दुय्यम निरिक्षक, ब्रम्हपुरी

वरोरा

ब्रम्‍हपुरी, नागभिड, सिन्देवाही, सावली तालुके

 

दुय्यम निरिक्षक, वरोरा

वरोरा

वरोरा, भद्रावती, चिमूर तालुके