एम-3 (अ)

Back

4) एम-3 (अ)

पशुखाद्याकरिता मळी  विकत घेणे, बाळगणे व वापर करण्याकरिताची अनुज्ञप्ती

नियम

मुंबई मळी नियमावली 1955

अर्जदार

कोणीही व्यक्ती

अर्ज कोणाकडे करावा

जिल्हाधिकारी मार्फत संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क

अर्जाचा नमुना

नियमावलीतील नियम 6 मधील तरतुदीनुसार असावा

अर्ज शुल्क

----

अर्जा सोबत आवश्यक कागदपत्रे

दरमहा आवश्यक असलेले मळीचे प्रमाण, मळी साठवणुकीची  व्यवस्था

अर्जा सोबत इतर कागदपत्रे

----

प्रक्रियेचा तपशील/ विहित निकष

----