एफएल 3

Back

28) एफएल-3

खाद्यगृहामध्ये उतपादन शुल्क भरलेले भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य  व इतर विदेशी मद्याची  किरकोळ विक्री करण्याकरिताची  अनुज्ञप्ती

नियम

मुंबई विदेशी मद्य नियमावली  1953

अर्जदार

विधीग्रहित खाद्यगृह अनुज्ञप्तीधारक वा व्यवस्थापक

अर्ज कोणाकडे करावा

 जिल्हाधिकारी मार्फत संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क

अर्जाचा नमुना

एफएल/ ए-1 सी

अर्ज शुल्क

रु. 1000/-

अर्जा सोबत आवश्यक कागदपत्रे

खाद्यगृह अनुज्ञप्ती, अन्न व औषध प्रशासनाची  अनुज्ञप्ती, बँकेचे हमीपत्र

अर्जा सोबत इतर कागदपत्रे

आरोग्य विभागाचे प्रमाणपत्र, आयकर व विक्रीकर  थकबाकी  नसल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र

प्रक्रियेचा तपशील/ विहित निकष

जागेबाबतचा कायदा व सुव्यवस्थेचा पोलीस अहवाल, शैक्षणिक, धार्मिक स्थळ व राज्य परिवहन आगारापासून प्रस्तावीत जागा अंतरनिर्बंधमुक्त  असल्याबाबतची  पडताळणी आवश्यक.