एफएल/डब्ल्यु-2

Back

32) एफएल/डब्ल्यु-2

मदिरा उत्पादक यांना उत्पादन घटकाच्या जागेत प्रदान करण्यात आलेली मदिरा किरकोळ विक्री करण्याकरिताची  अनुज्ञप्ती

नियम

मुंबई विदेशी मद्य नियमावली  1953

अर्जदार

बी.आर.एल. अनुज्ञप्तीधारक

अर्ज कोणाकडे करावा

 जिल्हाधिकारी मार्फत संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क

अर्जाचा नमुना

एफएल/ डब्ल्यु-अे 1

अर्ज शुल्क

रु. 50/-

अर्जा सोबत आवश्यक कागदपत्रे

नकाशा

अर्जा सोबत इतर कागदपत्रे

----

प्रक्रियेचा तपशील/ विहित निकष

----