सीएल-3

Back

38) सीएल-3

देशी मद्याची  किरकोळ विक्री करण्याकरिताची  अनुज्ञप्ती

नियम

महाराष्ट्र देशी मद्य नियमावली  1973

अर्जदार

कोणीही व्यक्ती

अर्ज कोणाकडे करावा

 जिल्हाधिकारी मार्फत संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क

अर्जाचा नमुना

सीएल अे-1

अर्ज शुल्क

2 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असल्यास रु. 500/- व 2 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असल्यास रु.1000/-

अर्जा सोबत आवश्यक कागदपत्रे

निश्चित जागा, नकाशा , ऐपत पत्र

अर्जा सोबत इतर कागदपत्रे

आयकर व विक्रीकर थकबाकी  नसल्याबाबतचे  प्रतिज्ञापत्र

प्रक्रियेचा तपशील/ विहित निकष

पुर्वचारित्र्याबद्दल पोलीस अहवाल, शैक्षणिक,  धार्मिक स्थळ  व  राज्य परिवहन  आगारापासून  प्रस्तावीत जागा अंतरनिर्बंधमुक्त  असल्याबाबतची  पडताळणी आवश्यक, प्रस्तावीत जागेबाबत कायदा व सुव्यवस्थेचा पोलीस अहवाल