सीएल-2

Back

37) सीएल-2

उत्पादन शुल्क भरलेले देशी मद्याची साठवण व  किरकोळ विक्रेत्यांना घाऊक विक्री  करण्याकरिताची अनुज्ञप्ती

नियम

महाराष्ट्र देशी मद्य नियमावली  1973

अर्जदार

कोणीही व्यक्ती

अर्ज कोणाकडे करावा

 आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क मार्फत संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क

अर्जाचा नमुना

नियमावलीतील नियम 13 मधील तरतुदीनुसार

अर्ज शुल्क

रु. 100/-

अर्जा सोबत आवश्यक कागदपत्रे

निश्चित जागा, नकाशा, ऐपत पत्र

अर्जा सोबत इतर कागदपत्रे

आयकर व विक्रीकर थकबाकी  नसल्याबाबतचे  प्रतिज्ञापत्र

प्रक्रियेचा तपशील/ विहित निकष

पुर्वचारित्र्याबद्दल पोलीस अहवाल