सीएल/एफएल/

Back

39) सीएल/एफएल/ टीओडी-3

देशी मद्याची सीलबंद बाटल्यांमध्ये  किरकोळ विक्री करण्याकरिताची  अनुज्ञप्ती

नियम

महाराष्ट्र देशी मद्य नियमावली  1973

अर्जदार

एफएल-2 व टीडी-1 अनुज्ञप्तीधारक

अर्ज कोणाकडे करावा

 जिल्हाधिकारी मार्फत संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क

अर्जाचा नमुना

सीएल अे-1

अर्ज शुल्क

रु. 100/-

अर्जा सोबत आवश्यक कागदपत्रे

ऐपत पत्र

अर्जा सोबत इतर कागदपत्रे

आयकर व विक्रीकर थकबाकी  नसल्याबाबतचे  प्रतिज्ञापत्र

प्रक्रियेचा तपशील/ विहित निकष

----